Verksamheten

Viktoriagårdens förskola i Gräddö by, är ett kooperativ med både manliga och kvinnliga pedagoger.
Vi har mångårig erfarenhet av barn, som förskollärare, småbarnspedagoger, barnskötare och dagbarnvårdare.
Vårt mål är att barnen ska utveckla en bra självkänsla och ett gott självförtroende, därigenom få en grundtrygghet. Barnen ska känna att de är bra som de är.