Leken

På  Viktoriagårdens förskola står leken i centrum.
Genom leken utvecklar barnen sin självständighet och känner tillit till sin egen förmåga.