Pedagoger

Vi som arbetar på förskolan är utbildade barnskötare, småbarnspedagoger eller förskollärare. Vi går kontinuerligt på fortbildning för att hålla oss aktuella i nyheter och läroplanen.

 

 

 

Förskolechef:
Gunilla Axelsson

Förskollärare:
Agneta Arnryd

Barnskötare:
Tobias Wallmo
Oleg Boricic
Therese Johansson

Småbarnspedagog:
Kickan Eriksson
Anne Rammus

Kök:
Lotta Wallebring

Ekonomiansvarig:
Kajsa Hedberg