Samarbete förskola/hem
Viktoriagårdens förskola är öppen för förslag och idèer från barn och föräldrar. Vi inbjuder till samtal och föräldraråd samt ordnar gemensamma trivselkvällar.