Synpunkter och förslag

Vi tycker att det är viktigt att du som vårdnadshavare pratar med oss i personalen om det är något du funderar över.
Vid hämtning och lämning kan vi berätta hur ditt barn haft det under dagen. Det är också bra att du berättar för oss om något särskilt har hänt som kan vara bra för oss att veta.

För att det inte ska bli jobbigt för barnen med vuxna som står och pratar för länge i hallen vill vi att du, om du har några funderingar, förslag, eller synpunkter på vår verksamhet som kräver mer tid, framför dessa genom att:

- tala med ditt barns mentor. Ring gärna så ni kan tala i lugn och ro. Tel 0176-40977

-ber er mentor om att ha ett möte, eller

-skicka synpunkter och förslag till viktoriagarden@hotmail.com

Om det uppstår ett allvarligt problem tar mentorn upp detta med vår förskolechef,

I de fall mentor och förskolechef inte lyckas lösa problemet tar vi snarast upp detta på ett styrelsemöte. VIktoriagårdens styrelse är ytterst ansvarig för verksamheten.

Viktoriagården har personalmöte minst en gång i månaden. Vi diskuterar och utreder era förslag och synpunkter på närmast kommande möte. Vid akuta fall har vi ett extra möte snarast möjligt.