Tema/projekt

Klicka på bilden för att se den större

I tema och projekt stimulerar och utmanar vi barns utveckling och lärande.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för förskolans verksamhet.

Vi arbetar med de fyra elementen.
Eld, vatten, jord och luft.