Verksamhetsplan

Verksamheten bedrivs med utgångspunkt ifrån läroplan för förskola.
Vi uppmuntrar barnen medvetet att på ett lekfullt sätt få motorisk träning.

Motorik och rörelse är grunden för:

-hjärnas utveckling
-förmåga till inlärning
-koncentrationsförmåga
-känslomässig utveckling
-god självkänsla
-låg stressnivå

Den motoriska utvecklingen är grunden för språkligt aktiva barn.

Förskolan uppmuntrar därför barnen till:

-rytmiksk rörelse
-munmotoriska övningar
-dialog
-lyssna
-tala
-sagostunder
-rim och ramsor
-sång och musik
-rollspel och lekar
-skriftspråk
-läsning
-besök på bokbuss och bibliotek
Klicka på bilden för att se årshjulet större