Vi erbjuder:
-en trygg förskolemiljö på en före detta bondgård med stor fruktträdgård.

-stimulans för barnens alla sinnen, kreativitet och motorik, genom att snickra, måla, pyssla, sjunga, spela teater och framför allt - genom leken!

-mycket vistelse i skog och vid hav, samt möjlighet att umgås med djur.

-delaktighet i vardagssysslor, t.ex. att laga mat, baka, odla grönsaker och källsortera.

-hemlagad god och näringsriktig mat.

-öppenhet för förslag och idéer från föräldrar.

-samma taxa som den kommunala barnomsorgen.