Viktoriagården Förskola AB är en enskild förskola som drivs som ett aktiebolag där de dye drivande huvudmännen är aktivt deltagande i verksamheten. Den startades 2003 och är belägen i en mangårdsbyggnad till en före detta bondgård. Utomhus finns en stor tomt på ca 4000 kvadratmeter som inbjuder till lek, lärande och utforskande. 

Förskolan består av två avdelningar. En småbarnsavdelning som kallas Stjärnorna med ca 11 barn mellan 1 och 3 år samt en syskonavdelning som kallas Solmånarna med ca 20 barn mellan 3 och 6 år. Under dagarna är barnen uppdelade i mindre tvärgrupper för att kunna bemöta varje barns behov och utveckling.

På förskolan använder vi oss av den digitala förskoleplattformen TYRA där vårdnadshavarna får en god insyn i verksamheten och vad deras barn gör när de är hos oss. Där finns bland annat funktionerna schema, blogg och barnens egna portfolio.