På förskolan använder vi oss av den digitala förskoleplattformen TYRA där vårdnadshavarna får en god insyn i verksamheten och vad deras barn gör när de är hos oss. Där finns bland annat funktionerna schema, frånvaroanälan, blogg och barnens egna portfolio.

Bild hämtad på nätet 2021-04-06