Gunilla Axelsson – Rektor och förskollärare
Agneta Arnryd – Skolchef och förskollärare
Anne Rammus – Småbarnspedagog
Kickan (Eva) Eriksson – Småbarnspedagog
Lotta Vallebring – Kokerska
Tobias Wallmo – Barnskötare