På förskolan bedrivs en allsidig pedagogisk verksamhet med stort fokus på språk och utomhuspedagogik. Vår verksamhet som utgår från förskolans läroplan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar.

Ett lustfyllt och utforskande arbetssätt är centralt i Viktoriagårdens förskolas utbildning. Vi vill att alla barn ska känna att de lyckas, få känna sig delaktiga och bli självständiga. Att klara av saker ger barnen stärkt självkänsla, tillfredsställelse och lust att lära mer.