Förskolan har öppet mellan 6:00-18:00

6:00 Förskolan öppnar
6:45-7:30 Serveras det frukost.
8:00 Från denna tid är vi i regel ute på gården och barnen som kommer nu möts upp färdigklädda för lek och utomhusaktiviteter. Fram till lunch har vi lite olika aktiviteter – fri lek, pedagogisk utbildning, organiserade lekar och träff i små grupper. När vi träffas i de små grupperna jobbar vi ofta med det tema/projekt som förskolan för stunden arbetar utifrån. Träffarna kan bland annat ske inne, ute på gården, vid snickarbänken eller skogen. I den fria leken får barnen välja fritt vad de vill göra – läsa, rita, måla, bygga klossar, spela spel, gunga, bygga lego, gräva i sandlådan, cykla och mycket, mycket mer.  Vi äter även frukt under förmiddagen.

10:30 Äter stjärnorna (de yngsta barnen) lunch med sina pedagoger. Så mycket som möjligt äter barnen själva med sked och gaffel, men vi hjälper självklart till om det behövs. Efter lunchen är det dags för vila! Barnen sover då ute i förskolans vagnar. De barn som inte sover vilar inne en stund och lyssnar på saga/ljudbok.

11:30 Äter solmånarna (de äldre barnen) lunch med sina pedagoger. Efter lunchen vilar/sover barnen i olika grupper. Då har vi sagoläsning och lugnare aktiviteter efter barnens önskemål. Oftast spelar vi spel, klär ut oss, pysslar, lägger pussel, bygger lego eller något annat skoj.

13:30 Äter stjärnorna mellanmål och 14:00 äter solmånarna mellanmål.

14:30 Börjar vi gå ut igen. Den pedagogiska leken fortsätter ute och vi följer barnens nyfikenhet och intressen.

18:00 Stänger förskolan.